Former Members

Staffs

Students

YearUndergraduateMasterDoctor
1997   Mitsushi NOUZOE
Hironori BOUNO
 
1998 Takako ARAKI
Atsushi UCHIDA
Takeshi GOYA
Ken'ichi YAKU
Katsuki YAMADA
   
1999 Hideaki Kitano Daisuke KAWAI
Toshiro TAKASE
Yasufumi MORITA
 
2000 Masayuki SHIMADA
Daiji FUKAGAWA
Kazufumi MIYATAKE
Masami AMANO
Shinichiro ODA
Takaaki SEKIGUCHI
 
2001 Daisuke TSUCHIDA
Mitsuhiko TODA
Jun UMEMOTO
Shiro TAKETOMI
Tomohiro NISHIMURA
Takeshi MATSUDA
 
2002 Yusuke TANOUE
Takahito MURAI
  Akihiro MATSUURA
Takuya YOSHIHIRO
2003 Yutaka KASEYAMA
Koji KOBAYASHI
Hiroyuki NAKATSUKA
Masashi FUJITA
Yoshiyuki IIO
Shingo MASANISHI
Kazunori MATSUMOTO
Kouki YONEZAWA
2004 Atsushi HASHIMOTO
Ryo NISHIMAKI
Tsuyoshi OSUMI
Masaki OKITA
Hiroyuki MASUDA
Akihiro UEJIMA
Akinori KAWACHI
2005 Shinya HONDA Takafumi ANNO Takeyuki TAMURA
Hiroshi FUJIWARA
Rudy Raymond HP
2006 Hidenobu HAYASHI
Hiromitsu FUJIKAWA
Mitsuhiro FURUYA
Takahiro INOUE
Naoya YAMAUCHI
Tomokazu IMAMURA
Xin HAN
2007 Naofumi ISHIGURO Masakazu KADOSHITA
Satoshi TAKATA
Toyotaka TASAKA
Takuya NAKASHIMA
Hiromitsu MIYAGAWA
Kenya SUGIHARA
Hiroki YANAGISAWA
2008 Masaki ARIZUKA
Atsushi MIYOSHI
Takayuki ICHIBA
Daisuke SUMITA
Kouki HAMADA
Naoki YOSHINAGA
Yingying XU
 
2009 Syota OKADA
Takashi NAGASE
Toshiyuki FUJITA
Naoki KINOSHITA
Tadashi TAKAI
 
2010 Susumu KIYOSHIMA Keisuke OHTA
Junichi GOTO
Keisuke MAEDA
Mingmin XIE
Takumi SOEJIMA
Naohiko MORI
2011 Yuji ISHIKAWA
Naoki SASAKI
Syouhei NISHIDA
Daichi PAKU
Naoki HATTA
Yuichi YOSHIDA
2012   Yao WANG
Hikaru INADA
Hikaru SAKAIDANI
Ryosuke SASANUMA
Yusuke FURUKAWA
Ao ZHU
Takao INOSHITA
Junichi TERUYAMA
2013 Keisuke KUMADA
Tomoyuki TANIGAKI
Ryosuke HISAMATSU
Minseon LEE
Long CHENG
Takahiro UEDA
Mitsuru KUSUMOTO
Ryutaro TAMURA
Cao YANG
 
2014 Hiroyuki ITABASHI
Hiroaki YAMANOUCHI
Yousuke SUZUKI
Takayuki SAKAI
Sayo SHIMIZU
Sho TANAKA
Syuntaro TSUYAMA
Yoichi HANATANI
Atsuki NAGAO
2015 Masashi SHIKATANI
Akihiro SAKAUE
Yong EOM
Pengyu LIU
Shogo EHARA
Tomohiro OKA
Shota MORIMOTO
Jing CHEN